Please Feel Free to Contact Us if You have any Questions.

  • LEGAL AND
    BUSINESS CENTRE

O KANCELARII

LEGAL AND BUSINESS CENTRE

Jesteśmy  podmiotem specjalizującym się w obsłudze prawnej zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Naszym celem jest wspieranie naszych Klientów w realizacji zamierzonych celów, obrona ich interesów i realizacja przysługujących im uprawnień. W ramach bieżącej obsługi oraz doradztwa prawnego Spółka świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa pracy, prawa gospodarczego, autorskiego, spółek handlowych, ubezpieczeń gospodarczych i prawa rodzinnego. Zapewniamy wsparcie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz doraźną pomoc w każdym problemie prawnym.


Zapraszamy do współpracy.

Czym się zajmujemy ?

 sporządzanie opinii, analiz i udzielanie porad prawnych;  
 sporządzanie i opiniowanie ofert, umów, porozumień, wspieranie prowadzonych negocjacji biznesowych;
 windykację należności, począwszy od wezwania do zapłaty, przez postępowanie sądowe, aż do realizacji tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym;
 kompleksową pomoc w obsłudze transakcji finansowych;
 pomoc w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, w tym przygotowanie dokumentacji do notariusza oraz dokonywanie stosownych wpisów w księdze wieczystej;
 kompleksową obsługę w zakresie rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej, bez względu na jej formę prawną;
 zakładanie spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych;
 sprzedaż gotowych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego z obrotami;
 reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz wszelkiego typu organami, w tym przygotowywanie stosownych pism, wniosków, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych i pozaprocesowych;
 negocjacje w zakresie porozumień i zawieranych ugód sądowych i pozasądowych.